This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Deficit zinku je jedním z kancerogenních faktorů pro oblast polykacích cest

Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavla Urbánková, Pavel Smilek

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Souhrn Je dlouhodobě známo, že karcinomy polykacích cest jsou spojeny s užíváním alkoholu a kouřením. V posledních letech však byl vedle toho odhalen jeden skrytý samostatný kancerogenní faktor, vyskytující se jako následek alkoholizmu, a to deficit zinku. Bylo prokázáno, že indukuje prozánětlivé a pronádorové prostředí se změnami v genové expresi s nekontrolovatelným buněčným dělením v lokalitě polykacích cest. Při deficitu zinku dochází k urychlenému...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu