This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Deficit zinku je jedním z kancerogenních faktorů pro oblast polykacích cest

Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavla Urbánková, Pavel Smilek

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Souhrn Je dlouhodobě známo, že karcinomy polykacích cest jsou spojeny s užíváním alkoholu a kouřením. V posledních letech však byl vedle toho odhalen jeden skrytý samostatný kancerogenní faktor, vyskytující se jako následek alkoholizmu, a to deficit zinku. Bylo prokázáno, že indukuje prozánětlivé a pronádorové prostředí se změnami v genové expresi s nekontrolovatelným buněčným dělením v lokalitě polykacích cest. Při deficitu zinku dochází k urychlenému...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu