This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Deficit zinku je jedním z kancerogenních faktorů pro oblast polykacích cest

Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavla Urbánková, Pavel Smilek

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Souhrn Je dlouhodobě známo, že karcinomy polykacích cest jsou spojeny s užíváním alkoholu a kouřením. V posledních letech však byl vedle toho odhalen jeden skrytý samostatný kancerogenní faktor, vyskytující se jako následek alkoholizmu, a to deficit zinku. Bylo prokázáno, že indukuje prozánětlivé a pronádorové prostředí se změnami v genové expresi s nekontrolovatelným buněčným dělením v lokalitě polykacích cest. Při deficitu zinku dochází k urychlenému...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu