This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Deficit zinku je jedním z kancerogenních faktorů pro oblast polykacích cest

Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavla Urbánková, Pavel Smilek

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Souhrn Je dlouhodobě známo, že karcinomy polykacích cest jsou spojeny s užíváním alkoholu a kouřením. V posledních letech však byl vedle toho odhalen jeden skrytý samostatný kancerogenní faktor, vyskytující se jako následek alkoholizmu, a to deficit zinku. Bylo prokázáno, že indukuje prozánětlivé a pronádorové prostředí se změnami v genové expresi s nekontrolovatelným buněčným dělením v lokalitě polykacích cest. Při deficitu zinku dochází k urychlenému...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu