This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Deficit zinku je jedním z kancerogenních faktorů pro oblast polykacích cest

Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavla Urbánková, Pavel Smilek

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Souhrn Je dlouhodobě známo, že karcinomy polykacích cest jsou spojeny s užíváním alkoholu a kouřením. V posledních letech však byl vedle toho odhalen jeden skrytý samostatný kancerogenní faktor, vyskytující se jako následek alkoholizmu, a to deficit zinku. Bylo prokázáno, že indukuje prozánětlivé a pronádorové prostředí se změnami v genové expresi s nekontrolovatelným buněčným dělením v lokalitě polykacích cest. Při deficitu zinku dochází k urychlenému...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu