This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

V době, kdy píši tento úvodník k novému číslu Head and Neck Cancer News, končí léto a my se všichni podvědomě či vědomě připravujeme na podzimní příval nových odborných poznatků a informací v rámci našich oborů a odborností, které mají něco společného s nádory hlavy a krku, ale stejně tak na zvládnutí neutuchajícího náporu pacientů v našich ambulancích, na operačních sálech, ozařovnách a ve stacionářích. Ale přesto mi dovolte,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu