This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

V době, kdy píši tento úvodník k novému číslu Head and Neck Cancer News, končí léto a my se všichni podvědomě či vědomě připravujeme na podzimní příval nových odborných poznatků a informací v rámci našich oborů a odborností, které mají něco společného s nádory hlavy a krku, ale stejně tak na zvládnutí neutuchajícího náporu pacientů v našich ambulancích, na operačních sálech, ozařovnách a ve stacionářích. Ale přesto mi dovolte,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu