This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

V době, kdy píši tento úvodník k novému číslu Head and Neck Cancer News, končí léto a my se všichni podvědomě či vědomě připravujeme na podzimní příval nových odborných poznatků a informací v rámci našich oborů a odborností, které mají něco společného s nádory hlavy a krku, ale stejně tak na zvládnutí neutuchajícího náporu pacientů v našich ambulancích, na operačních sálech, ozařovnách a ve stacionářích. Ale přesto mi dovolte,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu