This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

V době, kdy píši tento úvodník k novému číslu Head and Neck Cancer News, končí léto a my se všichni podvědomě či vědomě připravujeme na podzimní příval nových odborných poznatků a informací v rámci našich oborů a odborností, které mají něco společného s nádory hlavy a krku, ale stejně tak na zvládnutí neutuchajícího náporu pacientů v našich ambulancích, na operačních sálech, ozařovnách a ve stacionářích. Ale přesto mi dovolte,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu