This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

V době, kdy píši tento úvodník k novému číslu Head and Neck Cancer News, končí léto a my se všichni podvědomě či vědomě připravujeme na podzimní příval nových odborných poznatků a informací v rámci našich oborů a odborností, které mají něco společného s nádory hlavy a krku, ale stejně tak na zvládnutí neutuchajícího náporu pacientů v našich ambulancích, na operačních sálech, ozařovnách a ve stacionářích. Ale přesto mi dovolte,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu