This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

ESO Journal 1/2022 Czech edition

Originální název:
Emerging Stars of Oncology Journal

Datum vydání: 01/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V editorilu prvního čísla r. 2022 se prof. L. Petruželka zamýšlí nad úlohou precizní a personalizované medicíny v onkologii a nad jejím vývojem od necílené cystostatické léčby směrem k cílené terčové léčbě a imunoterapii. Navazující příspěvek zdůrazňuje význam multioborové spolupráce a je zaměřen na diagnostiku a management léčby pacientů s inoperabilním, lokálně pokročilým, nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Tématem dalšího článku je rovněž léčba NSCLC, tentokrát se týká pokročilých metod radioterapie, jakými jsou IMRT (intensity modulated radiotherapy) a IGRT (image guided radiotherapy), které díky redukované dávce snižují riziko poradiační pneumonitidy a prodlužují přežití. Autorka dalšího článku se věnuje cemiplimabu, který se na základě výsledků studie EMPOWER-Lung 1 osvědčil v léčbě lokálně pokročilého, nebo metastatického spinocelulárního i bazálního karcinomu. Závěrečný příspěvek seznamuje s přínosem imunoterapie u pacientů s metastazujícím NSCLC, kterou lze při správném výběru nemocných dosáhnout signifikantního zlepšení léčebných výsledků. Precizní imunoterapie spočívá ve výběru respondérů s využitím imunoomické predikce.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. • Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika • IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475, E-mail: info@ wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová • Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
3. ročník, číslo 1 • ISSN (tištěné vydání): 2694-9520 • ISSN (on-line vydání): 2694-9547
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23936Partneři projektu