This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2022 Czech edition

Cemiplimab v léčbě NSCLC

Marie Drösslerová

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha

SOUHRN Cemiplimab je plně humánní, monoklonální protilátka třídy IgG4 namířená proti receptoru programované buněčné smrti 1 (PD-1). Cemiplimab se osvědčil v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického spinocelulárního i bazocelulárního karcinomu. Na základě výsledků studie EMPOWER-Lung 1 jej lze nově indikovat v monoterapii v 1. linii léčby pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic při expresi PD-L1...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu