This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2022 Czech edition

Diagnostika a management léčby NSCLC stadií IIIB a IIIC

Marie Drösslerová

Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn V klinickém stadiu III je diagnostikováno 20–30 % pacientů s NSCLC (nemalobuněčným plicním karcinomem). Toto klinické stadium zahrnuje nehomogenní skupinu nemocných s lokálně pokročilým onemocněním. Terapeutické přístupy mohou být různé, nejčastěji multimodální, použity mohou být chirurgická léčba, radioterapie, chemoterapie a imunoterapie, případně jiná cílená léčba. Pro stanovení optimální léčebné strategie je nutná multioborová spolupráce. Přesto,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu