This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2022 Czech edition

Imunoterapie v 1. linii u pacientů s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic

Jan Špaček

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN Praha

ÚVOD Léčebné algoritmy pro pacienty s generalizovaným nemalobuněčným karcinomem plic prošly v poslední dekádě v souvislosti s mimořádným vědeckým pokrokem a následnou klinickou aplikací principů personalizované a precizní medicíny dramatickými změnami. Budoucnost léčby onkologického pacienta je genomicky a biomarkerově řízená terapie šitá na míru klinické charakteristice nemocného a jeho konkrétního nádoru (personalizovaná medicína). Je to...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu