This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2022 Czech edition

EDITORIAL

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ Praha

Bůh nám dal jazyk, abychom jím zakryli myšlenku. Záleží i na tom, zda nějakou máme. Nemáme-li žádnou, nebo máme-li docela jinou, nevadí, Bůh nám přece dal jazyk. ANONYM in František Koukolík, Bulšit. Galén 2021   Současná a budoucí onkologie se ubírá směrem k precizní a personalizované medicíně. Pojem individualizovaného nebo personalizovaného přístupu není v klinické medicíně nový. Platí, že klíčem ke správné...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu