This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 1/2022 Czech edition

Radioterapie u inoperabilního nemalobuněčného karcinomu plic

Tereza Kohlová

Radioterapeutická a Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Souhrn V roce 2020 byl karcinom plic celosvětově na druhém místě v incidenci a na prvém místě v mortalitě na zhoubné nádory (1). V České republice je každý rok zaznamenáno 6 600 nových případů, 5 300 pacientů na tuto diagnózu zemře. U 85 % pacientů je verifikován nemalobuněčný karcinom karcinom plic (NSCLC), zbylých 15 % plicních nádorů připadá...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu