This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 04/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo časopisu Diabetology News napsal doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D., článek o hyperurikemii a dně u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Jarní cyklus seminářů Metabolický syndrom 2015 shrnul prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Číslo uzavírají překlady abstraktů.Obsah

Jarní novinky
Štěpán Svačina
 
Hyperurikémie a dna u pacientů s DM 2. typu
Petr Němec
 
Jarní cyklus seminářů
Štěpán Svačina
 
Nové aspekty působení metforminu ve střevě u pacientů s diabetem mellitem 2. typu
Napolitano A1, Miller S2, Nicholls AW3, Baker D3, Van Horn S4, Thomas E4, Rajpal D5, Spivak A5, Brown JR5, Nunez DJ6
 
Zmnožení populace Akkermansia spp. navozené léčbou metforminem zlepšuje glukózovou homeostázu u překrmovaných obézních myší
Shin NR1, Lee JC, Lee HY, Kim MS, Whon TW, Lee MS, Bae JW
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 777 745 646 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 6. ročník / ISSN 1804-1647 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu