This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Zmnožení populace Akkermansia spp. navozené léčbou metforminem zlepšuje glukózovou homeostázu u překrmovaných obézních myší

Shin NR1, Lee JC, Lee HY, Kim MS, Whon TW, Lee MS, Bae JW

1 Department of Life and Nanopharmaceutical Sciences and Department of Biology, Kyung Hee University, Seoul, Korea

Základní informace Recentní důkazy naznačují, že složení střevního mikrobiomu přispívá k rozvoji metabolických poruch, a to na podkladě ovlivňování fyziologie a metabolismu hostitele. Metformin je u diabetu mellitu 2. typu (T2D) jedním z nejčastěji předepisovaných antidiabetik.   Cíl Zodpovědět otázku, zda antidiabetické působení metforminu souvisí s alteracemi složení střevního mikrobiomu.   Uspořádání Myši C57BL/6, krmené...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu