This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Zmnožení populace Akkermansia spp. navozené léčbou metforminem zlepšuje glukózovou homeostázu u překrmovaných obézních myší

Shin NR1, Lee JC, Lee HY, Kim MS, Whon TW, Lee MS, Bae JW

1 Department of Life and Nanopharmaceutical Sciences and Department of Biology, Kyung Hee University, Seoul, Korea

Základní informace Recentní důkazy naznačují, že složení střevního mikrobiomu přispívá k rozvoji metabolických poruch, a to na podkladě ovlivňování fyziologie a metabolismu hostitele. Metformin je u diabetu mellitu 2. typu (T2D) jedním z nejčastěji předepisovaných antidiabetik.   Cíl Zodpovědět otázku, zda antidiabetické působení metforminu souvisí s alteracemi složení střevního mikrobiomu.   Uspořádání Myši C57BL/6, krmené...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu