This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Zmnožení populace Akkermansia spp. navozené léčbou metforminem zlepšuje glukózovou homeostázu u překrmovaných obézních myší

Shin NR1, Lee JC, Lee HY, Kim MS, Whon TW, Lee MS, Bae JW

1 Department of Life and Nanopharmaceutical Sciences and Department of Biology, Kyung Hee University, Seoul, Korea

Základní informace Recentní důkazy naznačují, že složení střevního mikrobiomu přispívá k rozvoji metabolických poruch, a to na podkladě ovlivňování fyziologie a metabolismu hostitele. Metformin je u diabetu mellitu 2. typu (T2D) jedním z nejčastěji předepisovaných antidiabetik.   Cíl Zodpovědět otázku, zda antidiabetické působení metforminu souvisí s alteracemi složení střevního mikrobiomu.   Uspořádání Myši C57BL/6, krmené...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu