This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Jarní cyklus seminářů

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Cyklus seminářů Metabolický syndrom   Od konce ledna do poloviny března se konal již tradiční cyklus seminářů Metabolický syndrom. Celkem v 6 městech zaznělo vždy 5 přednášek.   O nekontrolované hypertenzi jako jednom z rizik metabolického syndromu hovořil prof. M. Souček z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně: V České republice v posledních 10 letech narůstá prevalence hypertenze v dospělé populaci (z 36,7 %...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu