This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Hyperurikémie a dna u pacientů s DM 2. typu

Petr Němec

Revmatologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Souhrn Dna představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění, pro kterou je charakteristická tvorba a ukládání depozit krystalů natrium urátu v různých tkáních. Hyperurikémie je nejvýznamnějším ovlivnitelným rizikovým faktorem vývoje dny. Její přítomnost představuje rovněž značné riziko pro vznik některých kardiovaskulárních onemocnění, diabetu mellitu (DM) 2. typu, onemocnění ledvin a rovněž pro zvýšenou celkovou a kardiovaskulární mortalitu. DM 2. typu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu