This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Hyperurikémie a dna u pacientů s DM 2. typu

Petr Němec

Revmatologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Souhrn Dna představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění, pro kterou je charakteristická tvorba a ukládání depozit krystalů natrium urátu v různých tkáních. Hyperurikémie je nejvýznamnějším ovlivnitelným rizikovým faktorem vývoje dny. Její přítomnost představuje rovněž značné riziko pro vznik některých kardiovaskulárních onemocnění, diabetu mellitu (DM) 2. typu, onemocnění ledvin a rovněž pro zvýšenou celkovou a kardiovaskulární mortalitu. DM 2. typu...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu