This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Jarní novinky

Štěpán Svačina

Přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

I letošní jaro přináší do diabetologie mnoho novinek. Je to především nový doporučený postup EASD a ADA pro léčbu diabetu 2. typu, který byl publikován v několika významných časopisech. V časopise Evropské společnosti pro studium diabetu Diabetologia to bylo nyní v březnu 2015. Významné je, že metformin zůstává lékem volby. Znovu je potvrzena nutná diferenciace v cílové hodně HbA1c, zejména podle přítomnosti...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu