This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Jarní novinky

Štěpán Svačina

Přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

I letošní jaro přináší do diabetologie mnoho novinek. Je to především nový doporučený postup EASD a ADA pro léčbu diabetu 2. typu, který byl publikován v několika významných časopisech. V časopise Evropské společnosti pro studium diabetu Diabetologia to bylo nyní v březnu 2015. Významné je, že metformin zůstává lékem volby. Znovu je potvrzena nutná diferenciace v cílové hodně HbA1c, zejména podle přítomnosti...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu