This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Nové aspekty působení metforminu ve střevě u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Napolitano A1, Miller S2, Nicholls AW3, Baker D3, Van Horn S4, Thomas E4, Rajpal D5, Spivak A5, Brown JR5, Nunez DJ6

1 Immuno-Inflammation Unit, GSK R&D, Stevenage, Herts, Velká Británie
2 Quantitative Sciences, GSK R&D, Stevenage, Herts, Velká Británie
3 Safety Assessment, GSK R&D, Ware, Herts, Velká Británie
4 Target and Pathways Validation, GSK R&D, Upper Providence, Pennsylvania, USA
5 Computational Biology, GSK R&D, Upper Providence, Pennsylvania, USA
6 Enteroendocrine Discovery Unit, GlaxoSmithKline R&D, GSK R&D, Research Triangle Park, North Carolina, USA

Metformin, derivát biguanidu, vykazuje nejrůznější účinky nad rámec snižování glykemie včetně zlepšení lipidových profilů a omezení výskytu mikrovaskulárních i makrovaskulárních komplikací spojených s diabetem mellitem 2. typu (type 2 diabetes mellitus – T2DM). Tyto účinky byly připisovány aktivaci AMPK (adenosine monophosphate-activated protein kinase) v játrech a v kosterním svalstvu. Účinky metforminu ovšem nejsou vyřazením AMPK nijak oslabeny, přičemž metformin je méně...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu