This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2015 Czech edition

Nové aspekty působení metforminu ve střevě u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Napolitano A1, Miller S2, Nicholls AW3, Baker D3, Van Horn S4, Thomas E4, Rajpal D5, Spivak A5, Brown JR5, Nunez DJ6

1 Immuno-Inflammation Unit, GSK R&D, Stevenage, Herts, Velká Británie
2 Quantitative Sciences, GSK R&D, Stevenage, Herts, Velká Británie
3 Safety Assessment, GSK R&D, Ware, Herts, Velká Británie
4 Target and Pathways Validation, GSK R&D, Upper Providence, Pennsylvania, USA
5 Computational Biology, GSK R&D, Upper Providence, Pennsylvania, USA
6 Enteroendocrine Discovery Unit, GlaxoSmithKline R&D, GSK R&D, Research Triangle Park, North Carolina, USA

Metformin, derivát biguanidu, vykazuje nejrůznější účinky nad rámec snižování glykemie včetně zlepšení lipidových profilů a omezení výskytu mikrovaskulárních i makrovaskulárních komplikací spojených s diabetem mellitem 2. typu (type 2 diabetes mellitus – T2DM). Tyto účinky byly připisovány aktivaci AMPK (adenosine monophosphate-activated protein kinase) v játrech a v kosterním svalstvu. Účinky metforminu ovšem nejsou vyřazením AMPK nijak oslabeny, přičemž metformin je méně...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu