This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 01/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News si můžete přečíst přehledový článek od prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., o kardiovaskulárním riziku metabolického syndromu ve vztahu k novějším patogenetickým teoriím. Profesor Svačina rovněž shrnul, co se probíralo na Evropském diabetologickém kongresu EASD v rakouské Vídni v září 2014 a na kongresu AHA v americkém Chicagu v listopadu 2014. Číslo uzavírají překlady abstraktů.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 777 745 646 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 6. ročník / ISSN 1804-1647 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu