This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Kardiovaskulární riziko metabolického syndromu ve vztahu k novějším patogenetickým teoriím

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Úvod Metabolický syndrom byl popsán před více než 25 lety. Postupně bylo stanoveno několik definic tohoto onemocnění. Stále se za jeho hlavní složky považují dyslipidemie, obezita, hypertenze a diabetes 2. typu. Dalších nemocí a stavů se vztahem k metabolickému syndromu je popsáno na desítky. Patří k nim například psoriáza, paradontóza, či chronická obstruktivní plicní nemoc. V poslední době navíc nabyly na významu i hraniční...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu