This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Kardiovaskulární riziko metabolického syndromu ve vztahu k novějším patogenetickým teoriím

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Úvod Metabolický syndrom byl popsán před více než 25 lety. Postupně bylo stanoveno několik definic tohoto onemocnění. Stále se za jeho hlavní složky považují dyslipidemie, obezita, hypertenze a diabetes 2. typu. Dalších nemocí a stavů se vztahem k metabolickému syndromu je popsáno na desítky. Patří k nim například psoriáza, paradontóza, či chronická obstruktivní plicní nemoc. V poslední době navíc nabyly na významu i hraniční...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu