This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Kardiovaskulární riziko metabolického syndromu ve vztahu k novějším patogenetickým teoriím

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Úvod Metabolický syndrom byl popsán před více než 25 lety. Postupně bylo stanoveno několik definic tohoto onemocnění. Stále se za jeho hlavní složky považují dyslipidemie, obezita, hypertenze a diabetes 2. typu. Dalších nemocí a stavů se vztahem k metabolickému syndromu je popsáno na desítky. Patří k nim například psoriáza, paradontóza, či chronická obstruktivní plicní nemoc. V poslední době navíc nabyly na významu i hraniční...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu