This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Kardiovaskulární riziko metabolického syndromu ve vztahu k novějším patogenetickým teoriím

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Úvod Metabolický syndrom byl popsán před více než 25 lety. Postupně bylo stanoveno několik definic tohoto onemocnění. Stále se za jeho hlavní složky považují dyslipidemie, obezita, hypertenze a diabetes 2. typu. Dalších nemocí a stavů se vztahem k metabolickému syndromu je popsáno na desítky. Patří k nim například psoriáza, paradontóza, či chronická obstruktivní plicní nemoc. V poslední době navíc nabyly na významu i hraniční...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu