This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Kardiovaskulární morbidita a mortalita – výzva 21. století

Jaroslav Rybka

Diabetologické centrum – Interní klinika, Baťova nemocnice ve Zlíně

Metabolický syndrom (MS), obezita a následný extrémní nárůst diabetu II. typu (DM2T) jsou kritickými problémy současnosti. Z problémů se však stává hrozba, a to jak zdravotní, tak sociální i ekonomická. Spojené státy začaly bít na poplach,, protože epidemie diabetu USA ruinuje již dnes (Marjorie Cypressová, prezidentka ADA).   U jedinců s genetickou predispozicí se MS rozvíjí při inzulinové rezistenci, a především při...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu