This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Kardiovaskulární morbidita a mortalita – výzva 21. století

Jaroslav Rybka

Diabetologické centrum – Interní klinika, Baťova nemocnice ve Zlíně

Metabolický syndrom (MS), obezita a následný extrémní nárůst diabetu II. typu (DM2T) jsou kritickými problémy současnosti. Z problémů se však stává hrozba, a to jak zdravotní, tak sociální i ekonomická. Spojené státy začaly bít na poplach,, protože epidemie diabetu USA ruinuje již dnes (Marjorie Cypressová, prezidentka ADA).   U jedinců s genetickou predispozicí se MS rozvíjí při inzulinové rezistenci, a především při...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu