This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Kardiovaskulární morbidita a mortalita – výzva 21. století

Jaroslav Rybka

Diabetologické centrum – Interní klinika, Baťova nemocnice ve Zlíně

Metabolický syndrom (MS), obezita a následný extrémní nárůst diabetu II. typu (DM2T) jsou kritickými problémy současnosti. Z problémů se však stává hrozba, a to jak zdravotní, tak sociální i ekonomická. Spojené státy začaly bít na poplach,, protože epidemie diabetu USA ruinuje již dnes (Marjorie Cypressová, prezidentka ADA).   U jedinců s genetickou predispozicí se MS rozvíjí při inzulinové rezistenci, a především při...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu