This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Účinnost a bezpečnost podávání metforminu během těhotenství ženám s gestačním diabetem nebo se syndromem polycystických ovarií: systematický přehled

Maria-Elena Lautatzis 1, 2, Dimitrios G. Goulis 1, Maria Vrontakis 2

1 Unit of Reproductive Endocrinology, First Department of Obstetrics and Gynecology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2 Faculty of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Canada

Klíčová slova: metformin, těhotenství, gestační diabetes mellitus, syndrom polycystických ovarií   Základní informace Metformin je účinné perorálně podávané antidiabetikum, široce využívané k léčbě diabetu mellitu 2. typu v obecné populaci a nověji také během těhotenství. Vzhledem ke skutečnosti, že metformin prostupuje skrze placentu, je však jeho podávání během těhotenství spojeno s obavami z jeho možných nežádoucích vlivů na matku a na plod.   Cíle...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu