This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Účinnost a bezpečnost podávání metforminu během těhotenství ženám s gestačním diabetem nebo se syndromem polycystických ovarií: systematický přehled

Maria-Elena Lautatzis 1, 2, Dimitrios G. Goulis 1, Maria Vrontakis 2

1 Unit of Reproductive Endocrinology, First Department of Obstetrics and Gynecology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2 Faculty of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Canada

Klíčová slova: metformin, těhotenství, gestační diabetes mellitus, syndrom polycystických ovarií   Základní informace Metformin je účinné perorálně podávané antidiabetikum, široce využívané k léčbě diabetu mellitu 2. typu v obecné populaci a nověji také během těhotenství. Vzhledem ke skutečnosti, že metformin prostupuje skrze placentu, je však jeho podávání během těhotenství spojeno s obavami z jeho možných nežádoucích vlivů na matku a na plod.   Cíle...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu