This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Co ještě bylo na Evropském diabetologickém kongresu EASD (European Association for the Study of Diabetes) ve Vídni, 15.-19. 9. 2014, a na kongresu AHA (American Heart Association) v Chicagu, 15.-19. 11. 2014

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Evropský diabetologický sjezd proběhl letos v odstupu pouhých několika let znovu v podzimní Vídni. Tentokrát to byl již jubilejní padesátý ročník.   Pokud bych měl říci, co mne nejvíce zaujalo, tak to zcela jistě byly přednášky o střevní flóře, zmíněné již v článku o kardiovaskulárním riziku. Je neuvěřitelné, v jak značné míře může střevní flóra ovlivňovat diabetes i další nemoci sdružené v metabolickém...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu