This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Co ještě bylo na Evropském diabetologickém kongresu EASD (European Association for the Study of Diabetes) ve Vídni, 15.-19. 9. 2014, a na kongresu AHA (American Heart Association) v Chicagu, 15.-19. 11. 2014

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Evropský diabetologický sjezd proběhl letos v odstupu pouhých několika let znovu v podzimní Vídni. Tentokrát to byl již jubilejní padesátý ročník.   Pokud bych měl říci, co mne nejvíce zaujalo, tak to zcela jistě byly přednášky o střevní flóře, zmíněné již v článku o kardiovaskulárním riziku. Je neuvěřitelné, v jak značné míře může střevní flóra ovlivňovat diabetes i další nemoci sdružené v metabolickém...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu