This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Pilotní randomizovaná ověřovaná studie porovnávající metformin a inzulin u žen s diabetem mellitem 2. typu během těhotenství

Jerrie S. Refuerzo, MD1, Rose Gowen, MD2, Claudia Pedroza, PhD3, Maria Hutchinson, MS1, Sean C. Blackwell, MD1, Susan Ramin, MD4

1 Division of Maternal Fetal Medicine, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas
2 Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, University of Texas Health Science Center at Brownsville, Brownsville, Texas
3 Center for Clinical Research and Evidence-Based Medicine, University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas
4 Division of Maternal Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Baylor College of Medicine, Houston, Texas

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. Typu, těhotenství, metformin   Cíl Nemnoho studií podporuje podávání perorálních antidiabetik těhotným ženám s diabetem mellitem 2. typu (type 2 diabetes mellitus – T2DM). Cílem této studie bylo porovnat účinky metforminu a inzulinu z hlediska dosahování úpravy glykemie a zlepšení výsledných stavů u těhotných žen, resp. matek s T2DM i jejich novorozenců.   Uspořádání studie Byla uspořádána...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu