This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2015 Czech edition

Pilotní randomizovaná ověřovaná studie porovnávající metformin a inzulin u žen s diabetem mellitem 2. typu během těhotenství

Jerrie S. Refuerzo, MD1, Rose Gowen, MD2, Claudia Pedroza, PhD3, Maria Hutchinson, MS1, Sean C. Blackwell, MD1, Susan Ramin, MD4

1 Division of Maternal Fetal Medicine, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas
2 Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, University of Texas Health Science Center at Brownsville, Brownsville, Texas
3 Center for Clinical Research and Evidence-Based Medicine, University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas
4 Division of Maternal Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Baylor College of Medicine, Houston, Texas

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. Typu, těhotenství, metformin   Cíl Nemnoho studií podporuje podávání perorálních antidiabetik těhotným ženám s diabetem mellitem 2. typu (type 2 diabetes mellitus – T2DM). Cílem této studie bylo porovnat účinky metforminu a inzulinu z hlediska dosahování úpravy glykemie a zlepšení výsledných stavů u těhotných žen, resp. matek s T2DM i jejich novorozenců.   Uspořádání studie Byla uspořádána...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu