This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Originální název:
Colorectal News Czech edition

Datum vydání: 07/2014


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Colorectal News najdete shrnutí konference ASCO 2014 od MUDr. Eugena Kubaly. Dále si zde můžete přečíst konsenzus z pracovního setkání zástupců referenčních laboratoří ohledně novinek v testování RAS u kolorektálního karcinomu, které sepsali RNDr. Hana Vošmiková a prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Problematikou cetuximabu v léčbě 2. linie metastatického kolorektálního karcinomu se v původním sdělení zabýval MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Atypický průběh recidivujícího karcinomu rekta v kazuistice představil MUDr. Miroslav Hodek a případ použití cetuximabu v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu u nemocného s multilokulárními metastázami popsali doc. MUDr. Luboš Holubec jr., Ph.D., MUDr. Petra Mrázková, Ph.D., MUDr. Václav Liška, Ph.D., a prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.
Tiráž

Tiráž ¦ Colorectal News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Členové redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Eugen Kubala,
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
Anna Burešová, a.buresova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 3. ročník / ISSN 1805-5400 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20864Partneři projektu