This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

V posledních 20 letech byl zaznamenán významný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu. Medián přežití metastazujícího onemocnění, který činil u neléčeného onemocnění pouze při suportivní symptomatické léčbě 3–6 měsíců, dosáhl v současnosti při kombinaci chemoterapie a cílené léčby 29 měsíců (studie CALGB/SWOG 80405). Historickým standardem léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) byla systémová chemoterapie 5-fluorouracilem (5-FU).   5-FU byl patentován v srpnu 1957...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu