This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

V posledních 20 letech byl zaznamenán významný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu. Medián přežití metastazujícího onemocnění, který činil u neléčeného onemocnění pouze při suportivní symptomatické léčbě 3–6 měsíců, dosáhl v současnosti při kombinaci chemoterapie a cílené léčby 29 měsíců (studie CALGB/SWOG 80405). Historickým standardem léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) byla systémová chemoterapie 5-fluorouracilem (5-FU).   5-FU byl patentován v srpnu 1957...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu