This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

V posledních 20 letech byl zaznamenán významný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu. Medián přežití metastazujícího onemocnění, který činil u neléčeného onemocnění pouze při suportivní symptomatické léčbě 3–6 měsíců, dosáhl v současnosti při kombinaci chemoterapie a cílené léčby 29 měsíců (studie CALGB/SWOG 80405). Historickým standardem léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) byla systémová chemoterapie 5-fluorouracilem (5-FU).   5-FU byl patentován v srpnu 1957...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu