This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Cetuximab v léčbě druhé linie mCRC

Jiří Tomášek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta MU, Brno

Úvod Metastatický kolorektální karcinom (mCRC) je ve většině případů nevyléčitelné onemocnění. Šanci na dosažení dlouhotrvající kompletní remise, která se může rovnat vyléčení, má jen menší skupina pacientů, u kterých je možné chirurgické odstranění metastáz. Ve většině případů rozsah onemocnění radikální chirurgickou léčbu neumožňuje a cílem protinádorové terapie je prodloužení přežití, řešení symptomů, které nemoc provázejí, zachování dobré kvality života a v neposlední...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu