This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Cetuximab v léčbě druhé linie mCRC

Jiří Tomášek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta MU, Brno

Úvod Metastatický kolorektální karcinom (mCRC) je ve většině případů nevyléčitelné onemocnění. Šanci na dosažení dlouhotrvající kompletní remise, která se může rovnat vyléčení, má jen menší skupina pacientů, u kterých je možné chirurgické odstranění metastáz. Ve většině případů rozsah onemocnění radikální chirurgickou léčbu neumožňuje a cílem protinádorové terapie je prodloužení přežití, řešení symptomů, které nemoc provázejí, zachování dobré kvality života a v neposlední...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu