This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Cetuximab v léčbě druhé linie mCRC

Jiří Tomášek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta MU, Brno

Úvod Metastatický kolorektální karcinom (mCRC) je ve většině případů nevyléčitelné onemocnění. Šanci na dosažení dlouhotrvající kompletní remise, která se může rovnat vyléčení, má jen menší skupina pacientů, u kterých je možné chirurgické odstranění metastáz. Ve většině případů rozsah onemocnění radikální chirurgickou léčbu neumožňuje a cílem protinádorové terapie je prodloužení přežití, řešení symptomů, které nemoc provázejí, zachování dobré kvality života a v neposlední...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu