This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Cetuximab v léčbě druhé linie mCRC

Jiří Tomášek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta MU, Brno

Úvod Metastatický kolorektální karcinom (mCRC) je ve většině případů nevyléčitelné onemocnění. Šanci na dosažení dlouhotrvající kompletní remise, která se může rovnat vyléčení, má jen menší skupina pacientů, u kterých je možné chirurgické odstranění metastáz. Ve většině případů rozsah onemocnění radikální chirurgickou léčbu neumožňuje a cílem protinádorové terapie je prodloužení přežití, řešení symptomů, které nemoc provázejí, zachování dobré kvality života a v neposlední...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu