This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

ASCO 2014 – jsme blíže k personalizované léčbě kolorektálního karcinomu?

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod ASCO oslavilo 50 let trvání. Co se změnilo za tuto dobu v léčbě kolorektálního karcinomu a jaké současné výsledky změní naše směřování v léčbě tohoto onemocnění?   Posledních 50 let jsme svědky trvalého pokroku v léčbě kolorektálního karcinomu. Od včasné diagnostiky kolonoskopickým screeningovým vyšetřením až po velmi podrobné epidemiologické a genetické informace, které nám dovolí přesněji cílit včasnou diagnostiku i léčbu. Přes velmi...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu