This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

ASCO 2014 – jsme blíže k personalizované léčbě kolorektálního karcinomu?

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod ASCO oslavilo 50 let trvání. Co se změnilo za tuto dobu v léčbě kolorektálního karcinomu a jaké současné výsledky změní naše směřování v léčbě tohoto onemocnění?   Posledních 50 let jsme svědky trvalého pokroku v léčbě kolorektálního karcinomu. Od včasné diagnostiky kolonoskopickým screeningovým vyšetřením až po velmi podrobné epidemiologické a genetické informace, které nám dovolí přesněji cílit včasnou diagnostiku i léčbu. Přes velmi...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu