This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

ASCO 2014 – jsme blíže k personalizované léčbě kolorektálního karcinomu?

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod ASCO oslavilo 50 let trvání. Co se změnilo za tuto dobu v léčbě kolorektálního karcinomu a jaké současné výsledky změní naše směřování v léčbě tohoto onemocnění?   Posledních 50 let jsme svědky trvalého pokroku v léčbě kolorektálního karcinomu. Od včasné diagnostiky kolonoskopickým screeningovým vyšetřením až po velmi podrobné epidemiologické a genetické informace, které nám dovolí přesněji cílit včasnou diagnostiku i léčbu. Přes velmi...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu