This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

ASCO 2014 – jsme blíže k personalizované léčbě kolorektálního karcinomu?

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod ASCO oslavilo 50 let trvání. Co se změnilo za tuto dobu v léčbě kolorektálního karcinomu a jaké současné výsledky změní naše směřování v léčbě tohoto onemocnění?   Posledních 50 let jsme svědky trvalého pokroku v léčbě kolorektálního karcinomu. Od včasné diagnostiky kolonoskopickým screeningovým vyšetřením až po velmi podrobné epidemiologické a genetické informace, které nám dovolí přesněji cílit včasnou diagnostiku i léčbu. Přes velmi...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu