This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Novinky v testování RAS u kolorektálního karcinomu – konzensus z pracovního setkání zástupců referenčních laboratoří

Hana Vošmiková, Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Nové poznatky vyplývající z retrospektivní analýzy dat klinických studií zaměřených na antiEGFR léčbu metastatického kolorektálního karcinomu ukazují, že stejnou důležitost, jakou má již řadu let testovaný mutační stav genu KRAS v exonu 2, mají i další mutace v této signální dráze, tj. u genu KRAS také mutace v exonech 3 a 4 a u genu NRAS v exonech 2, 3, 4. Vzhledem k nutnosti přesnější selekce pacientů...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu