This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Novinky v testování RAS u kolorektálního karcinomu – konzensus z pracovního setkání zástupců referenčních laboratoří

Hana Vošmiková, Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Nové poznatky vyplývající z retrospektivní analýzy dat klinických studií zaměřených na antiEGFR léčbu metastatického kolorektálního karcinomu ukazují, že stejnou důležitost, jakou má již řadu let testovaný mutační stav genu KRAS v exonu 2, mají i další mutace v této signální dráze, tj. u genu KRAS také mutace v exonech 3 a 4 a u genu NRAS v exonech 2, 3, 4. Vzhledem k nutnosti přesnější selekce pacientů...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu