This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Novinky v testování RAS u kolorektálního karcinomu – konzensus z pracovního setkání zástupců referenčních laboratoří

Hana Vošmiková, Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Nové poznatky vyplývající z retrospektivní analýzy dat klinických studií zaměřených na antiEGFR léčbu metastatického kolorektálního karcinomu ukazují, že stejnou důležitost, jakou má již řadu let testovaný mutační stav genu KRAS v exonu 2, mají i další mutace v této signální dráze, tj. u genu KRAS také mutace v exonech 3 a 4 a u genu NRAS v exonech 2, 3, 4. Vzhledem k nutnosti přesnější selekce pacientů...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu