This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Novinky v testování RAS u kolorektálního karcinomu – konzensus z pracovního setkání zástupců referenčních laboratoří

Hana Vošmiková, Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Nové poznatky vyplývající z retrospektivní analýzy dat klinických studií zaměřených na antiEGFR léčbu metastatického kolorektálního karcinomu ukazují, že stejnou důležitost, jakou má již řadu let testovaný mutační stav genu KRAS v exonu 2, mají i další mutace v této signální dráze, tj. u genu KRAS také mutace v exonech 3 a 4 a u genu NRAS v exonech 2, 3, 4. Vzhledem k nutnosti přesnější selekce pacientů...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu