This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Cetuximab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu u nemocného s multilokulárními metastázami

Luboš Holubec jr.1,2, Petra Mrázková3, Václav Liška1, Jindřich Fínek2

1 Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
2 Radioterapeutická a onkologická klinika
3 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň

Úvod Česká republika zaujímá v celosvětových statistikách přední místo ve výskytu kolorektálního karcinomu. Z hlediska incidence jsme v Evropě na třetím místě, celosvětově na místě pátém. Nepříznivý je fakt, že více než 50 % nových pacientů s kolorektálním karcinomem je diagnostikováno v pokročilém stadiu onemocnění (stadia III a IV), což významně zhoršuje prognózu pacientů a dosažené výsledky léčby. U nemocných se vzdálenými metastázami je jedinou kurativní léčebnou...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu