This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Cetuximab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu u nemocného s multilokulárními metastázami

Luboš Holubec jr.1,2, Petra Mrázková3, Václav Liška1, Jindřich Fínek2

1 Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
2 Radioterapeutická a onkologická klinika
3 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň

Úvod Česká republika zaujímá v celosvětových statistikách přední místo ve výskytu kolorektálního karcinomu. Z hlediska incidence jsme v Evropě na třetím místě, celosvětově na místě pátém. Nepříznivý je fakt, že více než 50 % nových pacientů s kolorektálním karcinomem je diagnostikováno v pokročilém stadiu onemocnění (stadia III a IV), což významně zhoršuje prognózu pacientů a dosažené výsledky léčby. U nemocných se vzdálenými metastázami je jedinou kurativní léčebnou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu