This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Cetuximab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu u nemocného s multilokulárními metastázami

Luboš Holubec jr.1,2, Petra Mrázková3, Václav Liška1, Jindřich Fínek2

1 Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
2 Radioterapeutická a onkologická klinika
3 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň

Úvod Česká republika zaujímá v celosvětových statistikách přední místo ve výskytu kolorektálního karcinomu. Z hlediska incidence jsme v Evropě na třetím místě, celosvětově na místě pátém. Nepříznivý je fakt, že více než 50 % nových pacientů s kolorektálním karcinomem je diagnostikováno v pokročilém stadiu onemocnění (stadia III a IV), což významně zhoršuje prognózu pacientů a dosažené výsledky léčby. U nemocných se vzdálenými metastázami je jedinou kurativní léčebnou...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu