This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Cetuximab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu u nemocného s multilokulárními metastázami

Luboš Holubec jr.1,2, Petra Mrázková3, Václav Liška1, Jindřich Fínek2

1 Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
2 Radioterapeutická a onkologická klinika
3 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň

Úvod Česká republika zaujímá v celosvětových statistikách přední místo ve výskytu kolorektálního karcinomu. Z hlediska incidence jsme v Evropě na třetím místě, celosvětově na místě pátém. Nepříznivý je fakt, že více než 50 % nových pacientů s kolorektálním karcinomem je diagnostikováno v pokročilém stadiu onemocnění (stadia III a IV), což významně zhoršuje prognózu pacientů a dosažené výsledky léčby. U nemocných se vzdálenými metastázami je jedinou kurativní léčebnou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu