This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 1/2023

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 04/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodní review zdůrazňuje důležitou roli kompenzace diabetu v terapii diabetické retinopatie a makulárního edému a přináší výsledky velkých intervenčních studií s GLP-1 analogy a glifloziny s prokázaným kardiorenálním přínosem, ale zatím nejasným vlivem na rozvoj a progresi diabetické retinopatie. Další příspěvek podtrhuje nezbytnost mezioborové spolupráce a screeningu pro časný záchyt očních komplikací diabetu, zejména diabetického makulárního edému. Také následující článek je věnován diabetické retinopatii a diabetickému makulárnímu edému, tentokrát z hlediska prosazování výpočetní techniky a moderní technologie (automatických non-mydriatických kamer) v jejich prevenci, diagnostice a screeningu. Využitím umělé inteligence při screeningu diabetické retinopatie se přehledně zabývá také další příspěvek, který zdůrazňuje její potenciál při včasném záchytu již počínajících forem, a tím i snížení nákladů na léčbu pokročilých stadií. Závěrečná kazuistika seznamuje s případem pacientky s proliferativní formou diabetické retinopatie, u níž byla použita pars plana vitrektomie.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 6. ročník | ISSN (Print): 2571-0133 / ISSN (On-line): 2694-7242
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu