This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2023

Editorial

Tomáš Sosna

Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Vážení čtenáři, letošní rok je rokem, který v sobě skrývá několik kulatých významných výročí vztahujících se k diabetu, ale i k diabetické retinopatii, které je zčásti toto číslo věnováno. Tak tedy po pořádku. Před 100 lety, v roce 1923 byla udělena Nobelova cena za objev inzulinu Bantingovi a Macleodovi. Nespravedlivě byli opomenuti Best a Collip. V témže roce se první zprávy o léčbě inzulinem objevují v Časopise...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu