This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2023

Pars plana vitrektomie v léčbě proliferativní diabetické retinopatie

Magdalena Kováčová

Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn V kazuistickém sdělení je prezentována diabetička, dlouhodobě léčená pro DM 1. typu, s projevy sítnicových očních komplikací na obou očích. Pokročilý nález proliferativní diabetické retinopatie levého oka vyžadoval sítnicový mikrochirurgický zákrok. Klíčová slova diabetická retinopatie, pars plana vitrektomie, panretinální laserová koagulace   Úvod Pars plana vitrektomie (PPV) je chirurgická léčba diabetického makulárního edému a...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu