This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2023

Pars plana vitrektomie v léčbě proliferativní diabetické retinopatie

Magdalena Kováčová

Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn V kazuistickém sdělení je prezentována diabetička, dlouhodobě léčená pro DM 1. typu, s projevy sítnicových očních komplikací na obou očích. Pokročilý nález proliferativní diabetické retinopatie levého oka vyžadoval sítnicový mikrochirurgický zákrok. Klíčová slova diabetická retinopatie, pars plana vitrektomie, panretinální laserová koagulace   Úvod Pars plana vitrektomie (PPV) je chirurgická léčba diabetického makulárního edému a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu