This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2023

Pokroky v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému

Bohdana Kalvodová

Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Diabetický makulární edém je závažnou komplikací diabetu a jednou z hlavních příčin zhoršení či ztráty zrakové ostrosti. Mezioborová spolupráce, screening pro časný záchyt očních komplikací diabetu a cílená léčba jsou opěrnými pilíři úspěšné snahy o snížení ztrát zrakových funkcí. Klíčová slova diabetický makulární edém, optická koherenční tomografie, screening   Úvod Výskyt mikrovaskulárních komplikací obou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu