This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2023

Pokroky v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému

Bohdana Kalvodová

Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Diabetický makulární edém je závažnou komplikací diabetu a jednou z hlavních příčin zhoršení či ztráty zrakové ostrosti. Mezioborová spolupráce, screening pro časný záchyt očních komplikací diabetu a cílená léčba jsou opěrnými pilíři úspěšné snahy o snížení ztrát zrakových funkcí. Klíčová slova diabetický makulární edém, optická koherenční tomografie, screening   Úvod Výskyt mikrovaskulárních komplikací obou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu