This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2023

Využití umělé inteligence při screeningu diabetické retinopatie – přehled

Renata Ženíšková, Martin Šín

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Souhrn Využití umělé inteligence se v posledních letech začleňuje do stále většího počtu oborů, medicínu nevyjímaje. Zavedení digitálních zobrazovacích metod v medicíně umožňuje jejich rychlé zpracování, popis a další analýzu za pomoci tzv. hlubokého učení. Cílem tohoto článku je přehled a seznámení s využitím umělé inteligence při hodnocení snímků sítnice se zaměřením na screening diabetické...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu