This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2023

Využití umělé inteligence při screeningu diabetické retinopatie – přehled

Renata Ženíšková, Martin Šín

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Souhrn Využití umělé inteligence se v posledních letech začleňuje do stále většího počtu oborů, medicínu nevyjímaje. Zavedení digitálních zobrazovacích metod v medicíně umožňuje jejich rychlé zpracování, popis a další analýzu za pomoci tzv. hlubokého učení. Cílem tohoto článku je přehled a seznámení s využitím umělé inteligence při hodnocení snímků sítnice se zaměřením na screening diabetické...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu