This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2023

Význam kompenzace diabetu v léčbě diabetické retinopatie a makulárního edému

Terezie Pelikánová

Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny

Souhrn Hyperglykemie patří mezi jasné rizikové faktory diabetické retinopatie (DR). V intervenčních studiích bylo opakovaně doloženo, že dlouhodobé snížení hladin krevního cukru bez ohledu na volbu antidiabetika redukuje riziko vniku a rozvoje očních komplikací (DCCT a UKPDS), přestože zpočátku může být agresivní snížení glykemie spojeno s fenoménem časného zhoršení a progresí projevů DR. Mezi rizikové...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu