This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2023

Význam kompenzace diabetu v léčbě diabetické retinopatie a makulárního edému

Terezie Pelikánová

Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny

Souhrn Hyperglykemie patří mezi jasné rizikové faktory diabetické retinopatie (DR). V intervenčních studiích bylo opakovaně doloženo, že dlouhodobé snížení hladin krevního cukru bez ohledu na volbu antidiabetika redukuje riziko vniku a rozvoje očních komplikací (DCCT a UKPDS), přestože zpočátku může být agresivní snížení glykemie spojeno s fenoménem časného zhoršení a progresí projevů DR. Mezi rizikové...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu