This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News Czech edition

Datum vydání: 04/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Subkutánní aplikace trastuzumabu je předmětem prvního příspěvku, navazuje článek o subkutánním Herceptinu (studie HannaH), přinášíme poznatky z ročního fungování registru MAGISTER, z praxe se dozvíte o důležitosti interdisciplinárního rozhodování u ca prsu, v rozhovoru s Mgr. Pecháčkovou se seznámíte s občanským sdružením Nejsi na to sama, tisková zpráva informuje o trastuzumabu emtansinu ve studii EMILIA, závěrečný příspěvek se zabývá aktuálními možnostmi rekonstrukce prsu po mastektomii.Obsah

Overexprese HER2
Katarína Petráková
 
Nová možnost podávat trastuzumab subkutánně
Petra Tesařová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 
Studie HannaH – subkutánní herceptin v neoadjuvantním podání u pacientek s HER-2-pozitivním karcinomem prsu
Hana Procházková
 
Histologický registr karcinomu prsu - MAGISTER - jaké poznatky přinesl první rok fungování?
1 Aleš Ryška, 2 Karel Hejduk, 2 Jiří Jarkovský, 2 Ladislav Dušek
 
Praktické poznámky k oprávněnosti požadavku interdisciplinárního rozhodovacího procesu u karcinomu prsu
Pavel Jandík
 
Mgr. Tereza Pecháčková
Redakce
 
Tisková zpráva
Redakce
 
Současné možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii
Jan Měšťák, Karel Urban, Libor Kment, Eva Hrubanová, Jana Matějovská, Ondřej Měšťák
 

Tiráž

Tiráž | Breast Cancer News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prim. MUDr. David Feltl, prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.,
MUDr. Libor Kment, prim. MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 3x ročně / 2. ročník / ISSN 1804-8218 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu