This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Histologický registr karcinomu prsu – MAGISTER – jaké poznatky přinesl první rok fungování?

1 Aleš Ryška, 2 Karel Hejduk, 2 Jiří Jarkovský, 2 Ladislav Dušek

1 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
2 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

Úvod Poznatky poslední dekády jednoznačně ukazují, že karcinom prsu není jedním onemocněním, ale poměrně heterogenní skupinou nádorů, které se liší svou molekulární patogenezí, morfologií, biologickým chováním a v konečném důsledku také odpovědí na léčbu, a tedy i prognózou.   Klasifikace ca prsu Doposud je pro karcinom prsu standardně používána morfologická klasifikace dle mikroskopického vzhledu, která...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu