This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Histologický registr karcinomu prsu – MAGISTER – jaké poznatky přinesl první rok fungování?

1 Aleš Ryška, 2 Karel Hejduk, 2 Jiří Jarkovský, 2 Ladislav Dušek

1 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
2 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

Úvod Poznatky poslední dekády jednoznačně ukazují, že karcinom prsu není jedním onemocněním, ale poměrně heterogenní skupinou nádorů, které se liší svou molekulární patogenezí, morfologií, biologickým chováním a v konečném důsledku také odpovědí na léčbu, a tedy i prognózou.   Klasifikace ca prsu Doposud je pro karcinom prsu standardně používána morfologická klasifikace dle mikroskopického vzhledu, která...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu