This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Histologický registr karcinomu prsu – MAGISTER – jaké poznatky přinesl první rok fungování?

1 Aleš Ryška, 2 Karel Hejduk, 2 Jiří Jarkovský, 2 Ladislav Dušek

1 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
2 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

Úvod Poznatky poslední dekády jednoznačně ukazují, že karcinom prsu není jedním onemocněním, ale poměrně heterogenní skupinou nádorů, které se liší svou molekulární patogenezí, morfologií, biologickým chováním a v konečném důsledku také odpovědí na léčbu, a tedy i prognózou.   Klasifikace ca prsu Doposud je pro karcinom prsu standardně používána morfologická klasifikace dle mikroskopického vzhledu, která...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu