This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Histologický registr karcinomu prsu – MAGISTER – jaké poznatky přinesl první rok fungování?

1 Aleš Ryška, 2 Karel Hejduk, 2 Jiří Jarkovský, 2 Ladislav Dušek

1 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
2 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

Úvod Poznatky poslední dekády jednoznačně ukazují, že karcinom prsu není jedním onemocněním, ale poměrně heterogenní skupinou nádorů, které se liší svou molekulární patogenezí, morfologií, biologickým chováním a v konečném důsledku také odpovědí na léčbu, a tedy i prognózou.   Klasifikace ca prsu Doposud je pro karcinom prsu standardně používána morfologická klasifikace dle mikroskopického vzhledu, která...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu