This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Overexprese HER2

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ

Overexprese HER2 se podle literárních údajů vyskytuje asi u 15-20 % karcinomů prsu. V české populaci je toto procento ještě nižší (Nenutil a kol.) a pohybuje se kolem 11,7 %.   Zajímavé je, že v populaci pacientek mladších 40 let je zastoupe-ní HER2-pozitivních nádorů vyšší (kolem 24,6 %). V minulosti měly pacientky s HER2-pozitivními nádory...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu