This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Overexprese HER2

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ

Overexprese HER2 se podle literárních údajů vyskytuje asi u 15-20 % karcinomů prsu. V české populaci je toto procento ještě nižší (Nenutil a kol.) a pohybuje se kolem 11,7 %.   Zajímavé je, že v populaci pacientek mladších 40 let je zastoupe-ní HER2-pozitivních nádorů vyšší (kolem 24,6 %). V minulosti měly pacientky s HER2-pozitivními nádory...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu