This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Overexprese HER2

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ

Overexprese HER2 se podle literárních údajů vyskytuje asi u 15-20 % karcinomů prsu. V české populaci je toto procento ještě nižší (Nenutil a kol.) a pohybuje se kolem 11,7 %.   Zajímavé je, že v populaci pacientek mladších 40 let je zastoupe-ní HER2-pozitivních nádorů vyšší (kolem 24,6 %). V minulosti měly pacientky s HER2-pozitivními nádory...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu