This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Overexprese HER2

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ

Overexprese HER2 se podle literárních údajů vyskytuje asi u 15-20 % karcinomů prsu. V české populaci je toto procento ještě nižší (Nenutil a kol.) a pohybuje se kolem 11,7 %.   Zajímavé je, že v populaci pacientek mladších 40 let je zastoupe-ní HER2-pozitivních nádorů vyšší (kolem 24,6 %). V minulosti měly pacientky s HER2-pozitivními nádory...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu