This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Současné možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii

Jan Měšťák, Karel Urban, Libor Kment, Eva Hrubanová, Jana Matějovská, Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu
Subkatedra plastické chirurgie IPVZ, Praha

Úvod Ženám po radikálních i částečných výkonech na prsu je nezbytné zajistit komplexní péči, jejíž nedílnou součástí je i plastický chirurg, který jim napomáhá navrátit se do plnohodnotného osobního i společenského života. Při plánování rekonstrukce prsu vždy vychází z rozhodnutí a doporučení onkologických pracovišť.   Rekonstrukce prsu po mastektomii Revoluční změny, ke kterým došlo u...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu