This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Současné možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii

Jan Měšťák, Karel Urban, Libor Kment, Eva Hrubanová, Jana Matějovská, Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu
Subkatedra plastické chirurgie IPVZ, Praha

Úvod Ženám po radikálních i částečných výkonech na prsu je nezbytné zajistit komplexní péči, jejíž nedílnou součástí je i plastický chirurg, který jim napomáhá navrátit se do plnohodnotného osobního i společenského života. Při plánování rekonstrukce prsu vždy vychází z rozhodnutí a doporučení onkologických pracovišť.   Rekonstrukce prsu po mastektomii Revoluční změny, ke kterým došlo u...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu