This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Současné možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii

Jan Měšťák, Karel Urban, Libor Kment, Eva Hrubanová, Jana Matějovská, Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu
Subkatedra plastické chirurgie IPVZ, Praha

Úvod Ženám po radikálních i částečných výkonech na prsu je nezbytné zajistit komplexní péči, jejíž nedílnou součástí je i plastický chirurg, který jim napomáhá navrátit se do plnohodnotného osobního i společenského života. Při plánování rekonstrukce prsu vždy vychází z rozhodnutí a doporučení onkologických pracovišť.   Rekonstrukce prsu po mastektomii Revoluční změny, ke kterým došlo u...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu