This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Studie HannaH – subkutánní herceptin v neoadjuvantním podání u pacientek s HER-2-pozitivním karcinomem prsu

Hana Procházková

Študentová Onkologická klinika FN Olomouc

Úvod Trastuzumab (Herceptin®) je monoklonální protilátka, která se standardně užívá u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu.(1) Trastuzumab výrazně zlepšil léčebné výsledky systémové léčby a celkovou prognózu nemocných. Trastuzumab se používá v neoadjuvantním podání nejprve v kombinaci s chemoterapií, následně v monoterapii, kdy celková doba podání je 52 týdnů. U metastatického karcinomu je možná aplikace v...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu