This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Studie HannaH – subkutánní herceptin v neoadjuvantním podání u pacientek s HER-2-pozitivním karcinomem prsu

Hana Procházková

Študentová Onkologická klinika FN Olomouc

Úvod Trastuzumab (Herceptin®) je monoklonální protilátka, která se standardně užívá u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu.(1) Trastuzumab výrazně zlepšil léčebné výsledky systémové léčby a celkovou prognózu nemocných. Trastuzumab se používá v neoadjuvantním podání nejprve v kombinaci s chemoterapií, následně v monoterapii, kdy celková doba podání je 52 týdnů. U metastatického karcinomu je možná aplikace v...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu