This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Studie HannaH – subkutánní herceptin v neoadjuvantním podání u pacientek s HER-2-pozitivním karcinomem prsu

Hana Procházková

Študentová Onkologická klinika FN Olomouc

Úvod Trastuzumab (Herceptin®) je monoklonální protilátka, která se standardně užívá u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu.(1) Trastuzumab výrazně zlepšil léčebné výsledky systémové léčby a celkovou prognózu nemocných. Trastuzumab se používá v neoadjuvantním podání nejprve v kombinaci s chemoterapií, následně v monoterapii, kdy celková doba podání je 52 týdnů. U metastatického karcinomu je možná aplikace v...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu