This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Studie HannaH – subkutánní herceptin v neoadjuvantním podání u pacientek s HER-2-pozitivním karcinomem prsu

Hana Procházková

Študentová Onkologická klinika FN Olomouc

Úvod Trastuzumab (Herceptin®) je monoklonální protilátka, která se standardně užívá u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu.(1) Trastuzumab výrazně zlepšil léčebné výsledky systémové léčby a celkovou prognózu nemocných. Trastuzumab se používá v neoadjuvantním podání nejprve v kombinaci s chemoterapií, následně v monoterapii, kdy celková doba podání je 52 týdnů. U metastatického karcinomu je možná aplikace v...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu