This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Praktické poznámky k oprávněnosti požadavku interdisciplinárního rozhodovacího procesu u karcinomu prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum FN Hradec Králové

Úvod Situace kolem karcinomu prsu (KP) je v českých zemích podobná jako v tradičních zemích EU. Incidence je vysoká, její stále vzrůstající trend se zatím nepodařilo zastavit. V roce 2011 jsme očekávali cca 7 000 nových případů onemocnění. Jde o vysoké číslo, které představuje také vysoké požadavky na zdravotní a sociální systém. Mortalitu se podařilo...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu