This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Praktické poznámky k oprávněnosti požadavku interdisciplinárního rozhodovacího procesu u karcinomu prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum FN Hradec Králové

Úvod Situace kolem karcinomu prsu (KP) je v českých zemích podobná jako v tradičních zemích EU. Incidence je vysoká, její stále vzrůstající trend se zatím nepodařilo zastavit. V roce 2011 jsme očekávali cca 7 000 nových případů onemocnění. Jde o vysoké číslo, které představuje také vysoké požadavky na zdravotní a sociální systém. Mortalitu se podařilo...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu