This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Praktické poznámky k oprávněnosti požadavku interdisciplinárního rozhodovacího procesu u karcinomu prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum FN Hradec Králové

Úvod Situace kolem karcinomu prsu (KP) je v českých zemích podobná jako v tradičních zemích EU. Incidence je vysoká, její stále vzrůstající trend se zatím nepodařilo zastavit. V roce 2011 jsme očekávali cca 7 000 nových případů onemocnění. Jde o vysoké číslo, které představuje také vysoké požadavky na zdravotní a sociální systém. Mortalitu se podařilo...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu