This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2012 Czech edition

Praktické poznámky k oprávněnosti požadavku interdisciplinárního rozhodovacího procesu u karcinomu prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum FN Hradec Králové

Úvod Situace kolem karcinomu prsu (KP) je v českých zemích podobná jako v tradičních zemích EU. Incidence je vysoká, její stále vzrůstající trend se zatím nepodařilo zastavit. V roce 2011 jsme očekávali cca 7 000 nových případů onemocnění. Jde o vysoké číslo, které představuje také vysoké požadavky na zdravotní a sociální systém. Mortalitu se podařilo...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu