This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News Czech edition

Datum vydání: 04/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První příspěvek se zabývá rolí patologa u neoadjuvantní terapie ca prsu, léčbě na míru se věnují aktuální novinky z konference v St. Gallen, seznámíte se s názorem chirurga na operaci ca prsu po neoadjuvanci, s přínosem blokády dimerizace HER2 receptorů a se současným algoritmem léčby HER2+ metastatického ca prsu. Kazuistiky popisují kompletní patologickou odpověď po neoadjuvanci. Poznatky z kolokvia PragueONCO jsou věnovány nové standardní léčbě metastatického HER2+ ca prsu.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prim. MUDr. David Feltl, prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.,
MUDr. Libor Kment, prim. MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 5. ročník / ISSN 1804-8218 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu