This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Konsenzuální panelová diskuse, St. Gallen 2015 – „Léčba na míru” Přesnější léčba pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu

Předsedající: Eric P. Winer & Aron Goldhirsch

Panelová diskuse expertů v rámci kongresu v St. Gallen, 21. 3. 2015

Východiska Cílem tohoto setkání bylo získat konsenzus většiny účastníků, týkající se praktických otázek v léčbě časného HER2 pozitivního karcinomu prsu. Panel identifikoval několik okruhů pro diskusi, např. typ, trvání, kombinace anti-HER2 léčby, možnosti duální blokády HER2 u časného karcinomu prsu. Panel expertů hlasoval s cílem zjištění preferencí, odpovědí na vybrané otázky, nebo jejich relevanci:  ...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu