This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Konsenzuální panelová diskuse, St. Gallen 2015 – „Léčba na míru” Přesnější léčba pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu

Předsedající: Eric P. Winer & Aron Goldhirsch

Panelová diskuse expertů v rámci kongresu v St. Gallen, 21. 3. 2015

Východiska Cílem tohoto setkání bylo získat konsenzus většiny účastníků, týkající se praktických otázek v léčbě časného HER2 pozitivního karcinomu prsu. Panel identifikoval několik okruhů pro diskusi, např. typ, trvání, kombinace anti-HER2 léčby, možnosti duální blokády HER2 u časného karcinomu prsu. Panel expertů hlasoval s cílem zjištění preferencí, odpovědí na vybrané otázky, nebo jejich relevanci:  ...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu