This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Konsenzuální panelová diskuse, St. Gallen 2015 – „Léčba na míru” Přesnější léčba pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu

Předsedající: Eric P. Winer & Aron Goldhirsch

Panelová diskuse expertů v rámci kongresu v St. Gallen, 21. 3. 2015

Východiska Cílem tohoto setkání bylo získat konsenzus většiny účastníků, týkající se praktických otázek v léčbě časného HER2 pozitivního karcinomu prsu. Panel identifikoval několik okruhů pro diskusi, např. typ, trvání, kombinace anti-HER2 léčby, možnosti duální blokády HER2 u časného karcinomu prsu. Panel expertů hlasoval s cílem zjištění preferencí, odpovědí na vybrané otázky, nebo jejich relevanci:  ...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu