This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Konsenzuální panelová diskuse, St. Gallen 2015 – „Léčba na míru” Přesnější léčba pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu

Předsedající: Eric P. Winer & Aron Goldhirsch

Panelová diskuse expertů v rámci kongresu v St. Gallen, 21. 3. 2015

Východiska Cílem tohoto setkání bylo získat konsenzus většiny účastníků, týkající se praktických otázek v léčbě časného HER2 pozitivního karcinomu prsu. Panel identifikoval několik okruhů pro diskusi, např. typ, trvání, kombinace anti-HER2 léčby, možnosti duální blokády HER2 u časného karcinomu prsu. Panel expertů hlasoval s cílem zjištění preferencí, odpovědí na vybrané otázky, nebo jejich relevanci:  ...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu