This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Metastatický HER2 pozitivní karcinom prsu – nový standard léčby

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

U žádného podtypu karcinomu prsu se v poslední době neobjevilo tolik terapeutických novinek jako u HER2 pozitivního karcinomu prsu. Profesor Winer na letošním kolokviu PragueONCO věnoval svou půlhodinovou přednášku právě podrobnému vysvětlení nového léčebného algoritmu a postavení nových léků v jednotlivých liniích léčby.   Herceptin ® (trastuzumab) prokázal v klinických studiích, ale především potom v klinické praxi, účinnost nejen v paliativní léčbě, ale spolu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu