This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Metastatický HER2 pozitivní karcinom prsu – nový standard léčby

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

U žádného podtypu karcinomu prsu se v poslední době neobjevilo tolik terapeutických novinek jako u HER2 pozitivního karcinomu prsu. Profesor Winer na letošním kolokviu PragueONCO věnoval svou půlhodinovou přednášku právě podrobnému vysvětlení nového léčebného algoritmu a postavení nových léků v jednotlivých liniích léčby.   Herceptin ® (trastuzumab) prokázal v klinických studiích, ale především potom v klinické praxi, účinnost nejen v paliativní léčbě, ale spolu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu