This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Kompletní patologická odpověď – výsledky neoadjuvantní léčby u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Zuzana Vlachová, Hana Študentová, Bohuslav Melichar

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Nejvíc nových léčebných možností za poslední dobu zaznamenáváme v léčbě pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Overexprese HER2 receptoru je přítomna zhruba u 15 % nádorů. HER2 dependentní karcinom prsu může být zároveň hormonálně dependentní, tedy triple pozitivní ( HER2+, PR+, ER+), anebo hormonálně independentní (ER-, PR-, HER2+). Přítomnost amplifikace genu HER2/neu byla pokládána za nepříznivý prognostický faktor, a právě díky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu