This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Kompletní patologická odpověď – výsledky neoadjuvantní léčby u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Zuzana Vlachová, Hana Študentová, Bohuslav Melichar

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Nejvíc nových léčebných možností za poslední dobu zaznamenáváme v léčbě pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Overexprese HER2 receptoru je přítomna zhruba u 15 % nádorů. HER2 dependentní karcinom prsu může být zároveň hormonálně dependentní, tedy triple pozitivní ( HER2+, PR+, ER+), anebo hormonálně independentní (ER-, PR-, HER2+). Přítomnost amplifikace genu HER2/neu byla pokládána za nepříznivý prognostický faktor, a právě díky...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu