This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Kompletní patologická odpověď – výsledky neoadjuvantní léčby u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Zuzana Vlachová, Hana Študentová, Bohuslav Melichar

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Nejvíc nových léčebných možností za poslední dobu zaznamenáváme v léčbě pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Overexprese HER2 receptoru je přítomna zhruba u 15 % nádorů. HER2 dependentní karcinom prsu může být zároveň hormonálně dependentní, tedy triple pozitivní ( HER2+, PR+, ER+), anebo hormonálně independentní (ER-, PR-, HER2+). Přítomnost amplifikace genu HER2/neu byla pokládána za nepříznivý prognostický faktor, a právě díky...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu