This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Současný algoritmus léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ

Úvod Zavedení trastuzumabu do léčby HER2 pozitivních karcinomů prsu je dnes hodnoceno jako jeden z největších přínosů v léčbě karcinomu prsu. Z prognosticky nepříznivého podtypu karcinomu prsu se stal podtyp příznivý. Podle retrospektivních studií snížil trastuzumab v první linii léčby riziko úmrtí pacientek až o 44 %. Problémem zůstává rezistence části nádorů k léčbě trastuzumabem. Část HER2 pozitivních nádorů je primárně rezistentních k monoterapii...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu