This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Současný algoritmus léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ

Úvod Zavedení trastuzumabu do léčby HER2 pozitivních karcinomů prsu je dnes hodnoceno jako jeden z největších přínosů v léčbě karcinomu prsu. Z prognosticky nepříznivého podtypu karcinomu prsu se stal podtyp příznivý. Podle retrospektivních studií snížil trastuzumab v první linii léčby riziko úmrtí pacientek až o 44 %. Problémem zůstává rezistence části nádorů k léčbě trastuzumabem. Část HER2 pozitivních nádorů je primárně rezistentních k monoterapii...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu