This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu. Přínos blokády dimerizace HER2 receptorů

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Neoadjuvantní léčba je standardní způsob léčby u pacientek s lokálně pokročilým, primárně inoperabilním, nebo inflamatorním typem karcinomu prsu. Je vhodným způsobem léčby u pacientek, které preferují parciální výkon se zachováním prsu. Bylo také potvrzeno, že dosažení kompletní patologické remise (pCR) je spojeno s lepšími výsledky přežití bez onemocnění (DFS) a celkového přežití (OS) ve studii NASBP B 18.(1) HER2 pozitivní...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu