This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu. Přínos blokády dimerizace HER2 receptorů

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Neoadjuvantní léčba je standardní způsob léčby u pacientek s lokálně pokročilým, primárně inoperabilním, nebo inflamatorním typem karcinomu prsu. Je vhodným způsobem léčby u pacientek, které preferují parciální výkon se zachováním prsu. Bylo také potvrzeno, že dosažení kompletní patologické remise (pCR) je spojeno s lepšími výsledky přežití bez onemocnění (DFS) a celkového přežití (OS) ve studii NASBP B 18.(1) HER2 pozitivní...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu