This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2015 Czech edition

Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu. Přínos blokády dimerizace HER2 receptorů

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Neoadjuvantní léčba je standardní způsob léčby u pacientek s lokálně pokročilým, primárně inoperabilním, nebo inflamatorním typem karcinomu prsu. Je vhodným způsobem léčby u pacientek, které preferují parciální výkon se zachováním prsu. Bylo také potvrzeno, že dosažení kompletní patologické remise (pCR) je spojeno s lepšími výsledky přežití bez onemocnění (DFS) a celkového přežití (OS) ve studii NASBP B 18.(1) HER2 pozitivní...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu