This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 05/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 1

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Toto číslo české edice časopisu Antiinfectives News přináší dvě kazuistiky, dva přehledové články a dvě zprávy z kongresu. Klinickou zkušenost s ceftarolinem při léčbě komplikované infekce měkké tkáně ontogenního původu popsala MUDr. Marcela Káňová, Ph.D., a použití tigecyklinu v léčbě komplikované nitrobřišní infekce zpracovala MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D. s MUDr. Lubomírem Starým, Ph.D. Deeskalaci antibiotické terapie se v přehledovém článku věnovala MUDr. Václava Adámková a 1. díl přehledu výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů (výsledky projektu EARS-Net) připravila doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. MUDr. Dana Němcová přiblížila dění na 28. ECCMID ve španělském Madridu a MUDr. Alžběta Zavřelová informovala, co se probíralo na 44. kongresu Evropské společnosti pro transplantaci kostní dřeně, který proběhl v březnu 2018 v portugalském Lisabonu.

Partneři projektu