This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

28. ECCMID, Madrid, Španělsko

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha

Letošní ECCMID hostila španělská metropole a třetí největší město Evropské unie Madrid. Dovolte, abych vás seznámila s obsahem prezentací, kterých jsem se osobně zúčastnila.   Biofilm-associated infections – treatment made easy? Přítomnost biofilmu je příčinou chronicity a obtížné léčitelnosti jak infekcí spojených s cizorodými materiály, tak infekcí bez jejich přítomnosti (například infekce v terénu diabetické nohy, infekční endokarditidy, osteomyelitidy). V tomto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu