This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

28. ECCMID, Madrid, Španělsko

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha

Letošní ECCMID hostila španělská metropole a třetí největší město Evropské unie Madrid. Dovolte, abych vás seznámila s obsahem prezentací, kterých jsem se osobně zúčastnila.   Biofilm-associated infections – treatment made easy? Přítomnost biofilmu je příčinou chronicity a obtížné léčitelnosti jak infekcí spojených s cizorodými materiály, tak infekcí bez jejich přítomnosti (například infekce v terénu diabetické nohy, infekční endokarditidy, osteomyelitidy). V tomto...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu