This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

28. ECCMID, Madrid, Španělsko

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha

Letošní ECCMID hostila španělská metropole a třetí největší město Evropské unie Madrid. Dovolte, abych vás seznámila s obsahem prezentací, kterých jsem se osobně zúčastnila.   Biofilm-associated infections – treatment made easy? Přítomnost biofilmu je příčinou chronicity a obtížné léčitelnosti jak infekcí spojených s cizorodými materiály, tak infekcí bez jejich přítomnosti (například infekce v terénu diabetické nohy, infekční endokarditidy, osteomyelitidy). V tomto...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu