This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

28. ECCMID, Madrid, Španělsko

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha

Letošní ECCMID hostila španělská metropole a třetí největší město Evropské unie Madrid. Dovolte, abych vás seznámila s obsahem prezentací, kterých jsem se osobně zúčastnila.   Biofilm-associated infections – treatment made easy? Přítomnost biofilmu je příčinou chronicity a obtížné léčitelnosti jak infekcí spojených s cizorodými materiály, tak infekcí bez jejich přítomnosti (například infekce v terénu diabetické nohy, infekční endokarditidy, osteomyelitidy). V tomto...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu