This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Klinická zkušenost s ceftarolinem

Marcela Káňová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

Souhrn Kazuistika popisuje případ obézní ženy, u které byl úspěšně použit ceftarolin v léčbě rozsáhlé flegmony krku s mnohočetnými abscesy a mediastinitidou odontogenního původu progredující do septického šoku. Ceftarolin je baktericidní cefalosporinové antibiotikum 5. generace, které svou vazbou na rozšířené spektrum penicilin-binding proteinů účinkuje na rozšířené spektrum grampozitivních i gramnegativních bakterií včetně rezistentních kmenů stafylokoků a streptokoků. To jej činí skvělým antibiotikem s indikací k léčbě...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu