This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Klinická zkušenost s ceftarolinem

Marcela Káňová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

Souhrn Kazuistika popisuje případ obézní ženy, u které byl úspěšně použit ceftarolin v léčbě rozsáhlé flegmony krku s mnohočetnými abscesy a mediastinitidou odontogenního původu progredující do septického šoku. Ceftarolin je baktericidní cefalosporinové antibiotikum 5. generace, které svou vazbou na rozšířené spektrum penicilin-binding proteinů účinkuje na rozšířené spektrum grampozitivních i gramnegativních bakterií včetně rezistentních kmenů stafylokoků a streptokoků. To jej činí skvělým antibiotikem s indikací k léčbě...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu