This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Klinická zkušenost s ceftarolinem

Marcela Káňová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

Souhrn Kazuistika popisuje případ obézní ženy, u které byl úspěšně použit ceftarolin v léčbě rozsáhlé flegmony krku s mnohočetnými abscesy a mediastinitidou odontogenního původu progredující do septického šoku. Ceftarolin je baktericidní cefalosporinové antibiotikum 5. generace, které svou vazbou na rozšířené spektrum penicilin-binding proteinů účinkuje na rozšířené spektrum grampozitivních i gramnegativních bakterií včetně rezistentních kmenů stafylokoků a streptokoků. To jej činí skvělým antibiotikem s indikací k léčbě...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu