This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Klinická zkušenost s ceftarolinem

Marcela Káňová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

Souhrn Kazuistika popisuje případ obézní ženy, u které byl úspěšně použit ceftarolin v léčbě rozsáhlé flegmony krku s mnohočetnými abscesy a mediastinitidou odontogenního původu progredující do septického šoku. Ceftarolin je baktericidní cefalosporinové antibiotikum 5. generace, které svou vazbou na rozšířené spektrum penicilin-binding proteinů účinkuje na rozšířené spektrum grampozitivních i gramnegativních bakterií včetně rezistentních kmenů stafylokoků a streptokoků. To jej činí skvělým antibiotikem s indikací k léčbě...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu