This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Klinická zkušenost s ceftarolinem

Marcela Káňová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

Souhrn Kazuistika popisuje případ obézní ženy, u které byl úspěšně použit ceftarolin v léčbě rozsáhlé flegmony krku s mnohočetnými abscesy a mediastinitidou odontogenního původu progredující do septického šoku. Ceftarolin je baktericidní cefalosporinové antibiotikum 5. generace, které svou vazbou na rozšířené spektrum penicilin-binding proteinů účinkuje na rozšířené spektrum grampozitivních i gramnegativních bakterií včetně rezistentních kmenů stafylokoků a streptokoků. To jej činí skvělým antibiotikem s indikací k léčbě...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu