This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Deeskalace ATB terapie

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Nárůst bakteriální rezistence a šíření multirezistentních kmenů je jedním z velkých problémů současné medicíny a zároveň její největší výzvou. Jednou z nezanedbatelných příčin tohoto stavu je nadměrná spotřeba antibiotik (1). Infekční onemocnění tvoří více než třetinu příjmů ve většině zdravotnických zařízení, septický šok je komplikací až u 10 % pacientů v intenzivní péči (2). Včasná a adekvátní antibiotická léčba jednoznačně zvyšuje šanci na přežití a je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu