This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Deeskalace ATB terapie

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Nárůst bakteriální rezistence a šíření multirezistentních kmenů je jedním z velkých problémů současné medicíny a zároveň její největší výzvou. Jednou z nezanedbatelných příčin tohoto stavu je nadměrná spotřeba antibiotik (1). Infekční onemocnění tvoří více než třetinu příjmů ve většině zdravotnických zařízení, septický šok je komplikací až u 10 % pacientů v intenzivní péči (2). Včasná a adekvátní antibiotická léčba jednoznačně zvyšuje šanci na přežití a je...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu