This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Deeskalace ATB terapie

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Nárůst bakteriální rezistence a šíření multirezistentních kmenů je jedním z velkých problémů současné medicíny a zároveň její největší výzvou. Jednou z nezanedbatelných příčin tohoto stavu je nadměrná spotřeba antibiotik (1). Infekční onemocnění tvoří více než třetinu příjmů ve většině zdravotnických zařízení, septický šok je komplikací až u 10 % pacientů v intenzivní péči (2). Včasná a adekvátní antibiotická léčba jednoznačně zvyšuje šanci na přežití a je...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu