This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Deeskalace ATB terapie

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Nárůst bakteriální rezistence a šíření multirezistentních kmenů je jedním z velkých problémů současné medicíny a zároveň její největší výzvou. Jednou z nezanedbatelných příčin tohoto stavu je nadměrná spotřeba antibiotik (1). Infekční onemocnění tvoří více než třetinu příjmů ve většině zdravotnických zařízení, septický šok je komplikací až u 10 % pacientů v intenzivní péči (2). Včasná a adekvátní antibiotická léčba jednoznačně zvyšuje šanci na přežití a je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu