This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2016

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika při Státním zdravotním ústavu, Praha
Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Antibiotická rezistence komplikuje léčbu bakteriálních infekčních onemocnění. Sledování trendů vývoje antibiotické rezistence přináší důležité informace pro efektivní antibiotickou politiku. Systematickým sledováním antibiotické rezistence se zabývá Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net). Článek poskytuje souhrnné informace o vývoji rezistence v Evropě a České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu