This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2016

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika při Státním zdravotním ústavu, Praha
Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Antibiotická rezistence komplikuje léčbu bakteriálních infekčních onemocnění. Sledování trendů vývoje antibiotické rezistence přináší důležité informace pro efektivní antibiotickou politiku. Systematickým sledováním antibiotické rezistence se zabývá Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net). Článek poskytuje souhrnné informace o vývoji rezistence v Evropě a České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu