This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2016

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika při Státním zdravotním ústavu, Praha
Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Antibiotická rezistence komplikuje léčbu bakteriálních infekčních onemocnění. Sledování trendů vývoje antibiotické rezistence přináší důležité informace pro efektivní antibiotickou politiku. Systematickým sledováním antibiotické rezistence se zabývá Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net). Článek poskytuje souhrnné informace o vývoji rezistence v Evropě a České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu