This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2016

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika při Státním zdravotním ústavu, Praha
Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Antibiotická rezistence komplikuje léčbu bakteriálních infekčních onemocnění. Sledování trendů vývoje antibiotické rezistence přináší důležité informace pro efektivní antibiotickou politiku. Systematickým sledováním antibiotické rezistence se zabývá Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net). Článek poskytuje souhrnné informace o vývoji rezistence v Evropě a České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu