This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2016

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika při Státním zdravotním ústavu, Praha
Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Antibiotická rezistence komplikuje léčbu bakteriálních infekčních onemocnění. Sledování trendů vývoje antibiotické rezistence přináší důležité informace pro efektivní antibiotickou politiku. Systematickým sledováním antibiotické rezistence se zabývá Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net). Článek poskytuje souhrnné informace o vývoji rezistence v Evropě a České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu