This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

European Society for Blood and Bone Marrow Transplantation (EBMT), 18.–21. března 2018, Lisabon

Alžběta Zavřelová

2. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

V březnu 2018 jsem navštívila krásné město Lisabon. Účel cesty byl pracovní, a to navštívit 44. kongres Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně. Tento kongres se koná jednou ročně na jaře, pokaždé v jiném evropském městě. Místo bylo vybráno precizně, kongres byl výborně zorganizovaný a praktické věci se odvíjely velmi hladce. Dokonce bylo i pružně reagováno na míru účasti na jednotlivých přednáškách –...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu