This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

European Society for Blood and Bone Marrow Transplantation (EBMT), 18.–21. března 2018, Lisabon

Alžběta Zavřelová

2. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

V březnu 2018 jsem navštívila krásné město Lisabon. Účel cesty byl pracovní, a to navštívit 44. kongres Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně. Tento kongres se koná jednou ročně na jaře, pokaždé v jiném evropském městě. Místo bylo vybráno precizně, kongres byl výborně zorganizovaný a praktické věci se odvíjely velmi hladce. Dokonce bylo i pružně reagováno na míru účasti na jednotlivých přednáškách –...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu