This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

European Society for Blood and Bone Marrow Transplantation (EBMT), 18.–21. března 2018, Lisabon

Alžběta Zavřelová

2. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

V březnu 2018 jsem navštívila krásné město Lisabon. Účel cesty byl pracovní, a to navštívit 44. kongres Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně. Tento kongres se koná jednou ročně na jaře, pokaždé v jiném evropském městě. Místo bylo vybráno precizně, kongres byl výborně zorganizovaný a praktické věci se odvíjely velmi hladce. Dokonce bylo i pružně reagováno na míru účasti na jednotlivých přednáškách –...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu