This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2018 Czech edition

European Society for Blood and Bone Marrow Transplantation (EBMT), 18.–21. března 2018, Lisabon

Alžběta Zavřelová

2. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

V březnu 2018 jsem navštívila krásné město Lisabon. Účel cesty byl pracovní, a to navštívit 44. kongres Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně. Tento kongres se koná jednou ročně na jaře, pokaždé v jiném evropském městě. Místo bylo vybráno precizně, kongres byl výborně zorganizovaný a praktické věci se odvíjely velmi hladce. Dokonce bylo i pružně reagováno na míru účasti na jednotlivých přednáškách –...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu